Vrijwilligers welkom

Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk op onze woonzorgcampus? Wilt u een handje toesteken in onze bistro, bij de maaltijdbegeleiding of de uitstappen van onze bewoners, de tuintjes op onze campus…? We geven je graag een woordje uitleg.

Onze vrijwilligers voeren volgende taken uit:

 • Dagelijkse activiteiten ondersteunen op een afdeling op de campus Sint-Vincentius.
 • Lesgeven in het lokaal dienstencentrum Kruisbos.
 • Ondersteuning bieden tijdens pastorale activiteiten.
 • Kleine en grotere activiteiten (ook uitstappen) mee begeleiden ter ondersteuning van de animator.
 • Individuele momenten met bewoners, zowel binnen als buiten onze campus.
 • Begeleiding van en naar het ziekenhuis, de dokter, tandarts, oogarts enz.
 • Boodschappen doen voor bewoners van Sint-Vincentius of samen met bewoners van de assistentiewoningen naar de winkel gaan.
 • Therapie met de hond mee begeleiden onder leiding van een ergotherapeut.
 • De bistro openhouden.
 • De bibliotheek van de campus Sint-Vincentius openhouden.
 • Aankleding van de gemeenschappelijke ruimtes.
 • Onderhoud van de tuin en de volkstuintjes.
 • Dieren van de mini-dierentuin verzorgen.
 • Ondersteuning bieden aan de technische dienst.

Interesse? Neem dan contact op met Els Bogaert, tel. 03 620 20 54 of e-mail: els.bogaert(at)gza.be